Stavos s.r.o. Košice

O nás

Spoločnosť STAVOS s.r.o. Košice pôsobí v oblasti stavebníctva už od roku 1990. Pri výkone svojich prác sa orientuje
na požiadavky odberateľov v nadväznosti na dôsledný výkon svojich prác s dobrou kvalitou. Svoju činnosť zameriava hlavne
na stavebnú činnosť ako sú:

 • izolácie ( izolácie striech, tlakové izolácie proti spodnej vode, tepelné izolácie a pod.)
 • klampiarske práce
 • murárske a maliarske práce
 • práce vo výškach – špárovacie práce
 • zateplenie bytových domov a iných objektov
 • tesárske práce, montáž, oprava
 • údržba a revízie elektrických zariadení
 • výmena podlahovín z PVC
 • obchodná a sprostredkovateľská činnosť

ale aj ďalšie práce zo stavebnej oblasti. Práce sú prevádzané pracovníkmi, ktorí majú príslušnú odbornú spôsobilosť
a požadované oprávnenia na výkon predmetných prác v zmysle platných noriem a predpisov. Pri výkone prác kladieme veľký dôraz na dodržiavanie bezpečnostných predpisov a právnych noriem. Všetky práce sú prevádzané s kvalitným technickým zabezpečením (napr. pracovné plošiny, zdvíhacie zariadenia a iné). Spoločnosť STAVOS s.r.o. Košice je držiteľom viacerých licencií na niekoľko tepelnoizolačných systémov vydaných Technickým a skúšobným ústavom stavebným, so sídlom v Bratislave. Stavebné práce vykonávané spoločnosťou STAVOS s.r.o. podliehajú kontrolám tohto ústavu.

Fotogaléria

Referencie firmy

Sanácia loggií a zatepľovanie objektov

 • Bytové domy Košice: ul. Lomená, Watsonova, Tr. SNP, Sokolovská, Obrancov mieru, Komenského, Ovručská, Zupkova 8
 • Bytové domy Moldava nad Bodvou
 • Bytové domy a administratívne budovy v Bratislave
 • Polyfunkčná budova – MARCO BENZ Košice, CASSOVAR Košice
 • Rodinné domy Košice a okolie

Hydroizolácie striech

 • Obytné domy v Košiciach na uliciach: Kežmarská, Rožňavská, Muškátova, Brigádnicka, Ovručská, Adlerova, Sofijská, Jantárova, Obrancov mieru, Markušova, Slobody, Hroncova, Zombova, Laborecká, Kpt. Jaroša, Pokroku, Čapajevova, Tr. SNP, Ľudová, Orgovánová, Toryšská, atď.
 • Obytné domy na sídliskách: Bratislava, Žilina, Prešov, Moldava nad Bodvou, Trebišov, Michalovce, Gelnica
 • Výrobné haly a administratívne budovy:VSŽ Košice, Tepláreň Košice, Tepelné hospodárstvo Košice, Mäsopriemysel Košice, ZŤS Košice, Medika š.p. Košice, budova Ministerstva pôdohospodárstva Košice, atď.

Kontakt

Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I, odd.: Sro, vložka: 12473/V
IČO: 36 206 652
DIČ: 2020048008
Stavebná a obchodná činnosť

Kontaktné údaje

STAVOS s.r.o. Košice
Sídlo: Dunajská 10, Košice
Kancelária: Kysucká č.16, 040 11 Košice (1. posch., č. dv. 131)
Tel. č./fax: 055/642 00 21
Mobil: 0903 601 366, 0911 601 366
Email: stavos@stavos.sk


Zväčšiť mapu